Bojar för bättre förståelse

Dyra och sporadiska båtutflykter har begränsat forskarnas förståelse av hur svenska vatten ändras av klimatförändringen. Nu blir det ändring på det, med nya automatiserade mätbojar.

För att få bättre koll på hur svenska vatten förändras av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar ska ett tiotal bojar placeras ut längs Sveriges kust. Bojarna är automatiska och mäter till exempel salthalt, temperatur, planktonförekomst, organiskt kol och strömhastighet.

– Tack vare de nya mätbojarna kommer grundforskningen att få ny kunskap. Mätresultaten kommer att vara viktiga för samhällets planering av åtgärder för att minska människans belastning på havsmiljön, säger Katarina Abrahamsson, professor och föreståndare vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.