BNP måste inkludera ekosystemtjänsterna

I måndags inleddes FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan. Och igår släpptes TEEB-rapporten som efterlyser ett nytt synsätt för att räkna in de värden ekosystemen ger oss.

BNP måste inkludera ekosystemtjänsterna

Rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity slår fast att felaktigt nyttjande är ekonomiskt kostsammare än att vårda ekosystemen och den biologiska mångfalden.

– Hänsynslöst nyttjande av våra gemensamma resurser raserar grunden för en hållbar ekonomi och för ökad välfärd nationellt och globalt. Kunskapen som tagits fram inom TEEB manar till beslut om kraftfulla åtgärder i den handlingsplan som just nu förhandlas i Nagoya. Ett sätt att komma igång är att fasa ut skadliga subventioner. Ett annat är att mycket tydligare synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster med hjälp av bland annat ekonomiska värderingsmetoder, globalt, i EU och nationellt. I Sverige kommer Naturvårdsverket att få ett sådant uppdrag, säger miljöminister Andreas Carlgren som efterlyser en räddningsplan.

En slutsats i TEEB är att BNP-begreppet behöver utvecklas för att inkludera värdet av ekosystemtjänsterna.

Ekosystemens värde, två exempel:

* Avkastningen från världens fiskeriflottor är till följd av ohållbart fiske cirka 335 miljarder kronor mindre än den kunde vara med en genomtänkt och hållbar förvaltning.

* Insekter som pollinerar ger mångmiljardvärden. För år 2005 beräknades värdet till cirka 1420 miljarder kronor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.