Bli resurssmart

Att förebygga avfall, öka återanvändningen, materialåtervinningen och nyttjandet av produktionsspill. Dessutom förbättra svensk konkurrenskraft och gå mot en cirkulär ekonomi. Det är syftet med den nya agenda för resurssmart materialanvändning som IVL tagit fram.

Bli resurssmart

– Resurssmart materialanvändning innebär effektivisering vilket i sin tur innebär ökad produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet som varit med i arbetsgruppen som tagit fram innovationsagendan.

Agendan är framtagen i samarbete mellan producenter, återvinnare, offentliga aktörer och akademi som tillsammans har identifierat sex nyckelområden som påverkar konsumenter och företag i deras resurshantering: samverkan, ekodesign och resurseffektiv produktion, innovativa affärsmodeller, teknik och processer för hållbar resursåterföring, hållbara konsumtionsmönster samt systemlösningar och styrmedel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.