Bli en energibesparare

Energieffektivisering behöver inte vara krångligt. Genom att ta till de lätta trixen först skapar man både engagemang och gör besparingar. Här är checklistan för kontoret.

Belysning:

Se över armatur med hjälp av fastighetsägaren. Använd energisnål belysning genom att titta både på energimärkning och på lampans/lysrörets livslängd. Se också till att uttjänt belysning tas om hand på rätt sätt. Tänk också på att ha rätt belysning på rätt plats. Vid arbetsytorna ska belysningen vara starkare. men i fikarum och allmänytor kan det passa bättre med en svagare belysning.

Viktigast av allt är att inte ha tänt i onödan. Informera om vikten av att alla på kontoret släcker efter sig och få det att bli en rutin. Att installera närvarostyrd belysning i vissa rum kan bida till ytterligare besparingar.

Datorer:

Även här är det användarbeteendet som kan bidra till stor sparpotential. Sätt upp en policy som säger att alla ska slå av sin dator och sin skärm när de går för dagen. Standby-läge är inte okej.

Datorer har också olika energisparlägen, att skärmsläckaren går på innebär inte att den drar mindre energi. Se över inställningarna och välj viloläge om det finns.

Grenkontakt:

För att slippa stänga av all utrustning som hör till datorn, använd en grenkontakt. Via en sladd som ansluts till USB-porten känner den av om datorn går ned i viloläge eller stängs av och bryter då elen till annan utrustning.

Skrivare och kopiator:

Titta efter energi- och miljömärkningar vid inköp. Även på skrivare kan man ställa in olika energisparlägen, se över inställningar.

Kyl och frys:

Gamla vitvaror slukar mycket mer energi än nya, se över ålder. Om det är dags att köpa nytt glöm inte att överväga behov och storlek. Välj en som är energimärkt med A, A+ till A+++. Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderar Energimyndigheten +5 och i frysen -18 grader. Avfrosta frysen och dammsug baksidan. Utse en köksansvarig som går igenom kylen varje vecka för att mat inte ska bli gammal och behöver slängas.

Diskmaskin:

Kör inte diskmaskinen i onödan och kör den på låg temperatur. Om möjligt, anslut diskmaskinen till kallvattnet och låt diskmaskinen själv värma vattnet. Det kan ge energibesparingar på 20 till 30 procent. Handdiska inte under rinnande vatten. Överväg även här storlek vid inköp.

Datacenter/serverrum:

Serverummet ska helst inte ha direkt solljus eftersom servrarna i sig avger värme. Utnyttja naturlig kylning om det är möjligt. Ta reda på till vilken temperatur det ska vara så att inte mer kylning än nödvändigt används. Genom att rensa i rummet når kyld luft lättare fram till servrarna. Om möjligt ta hand om spillvärmen som de avger, kanske kan kontorslokalen värmas upp med hjälp av den. Genom att hyra in sig i en större serveranläggning och ha en virtuell server kan man också spara energi. Sammanlagring innebär att det totala kapacitetsbehovet minskar eftersom servrar ofta inte går på maximal effekt.

Ventilation:

Tillsammans med fastighetsägaren kan man titta över ventilationsdriften, är ventilationen på över natten? Behöver den vara det?

Elleverantör:

Idag erbjuder de flesta leverantörer miljömärkt el, om de inte gör det kanske du kan diskutera med fastighetsägaren om att få byta leverantör. El märkt med Bra Miljöval innebär att den är baserad på sol-, vind- och vattenkraft samt biobränslen och elbolagen investerar i projekt som främjar miljö och energieffektivisering.

Värme:

Anpassa värmen efter utomhusklimatet. Se till att fönsterna inte står öppna om elementen är på, då brassar de på för fullt helt i onödan.

//Hjälpmedel

Energiledningssystem: Ett energiledningssystem innebär att företaget ständigt arbetar med att effektivisera sin energianvändning. I augusti publicerades den nya internationella standarden Iso 50001 som fokuserar på energiprestanda och mätbara resultat. Som energiprestanda menas energieffektivisering, energianvändning och energiförbrukning och mätbara resultat. Standarden följer samma struktur som Iso 14001 och är den första i en kommande serie av energiledningsstandarder.

ngagemang: Gång på gång återkommer frågan om engagemang från användarna för att lyckas med energibesparingar. Informera om vikten av besparingarna utifrån ett miljö- och kostnadsperspektiv. Gör det inte till något svårt och jobbigt utan få det att bli en självklar del av arbetsvardagen. Hjälp varandra genom påminnelser eller kör en energiworkshop där ni tillsammans spånar fram energisparande lösningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.