Blandade reaktioner på HD:s beslut

Delseger, icke-besked, positivit beslut. Reaktionerna var blandade efter Högsta domstolens beslut att delvis ta upp Nordkalkmålet till prövning.

Ett beslut som är en besvikelse för båda parter. Så beskriver Nordkalks kommunikationschef Eva Feldt Högsta domstolens, HD, besked om partiellt prövningstillstånd, enligt Helagotland.se. Hon menar att det nu dröjer ytterligare med besked och att läget förblir oförändrat ett tag till, något som gör att demonstrationerna förmodligen kommer att fortsätta.

Hennes tolkning är att företaget fortfarande har rätt att bryta kalk eftersom HD inte begärt inhibition, det vill säga att verksamheten inte får börja förrän beslutet är färdigt.

Delseger

Naturskyddsföreningen kallar beslutet för en delseger för miljön.

– Det är oerhört glädjande. Vi är många som kämpat för detta beslut. Nu hoppas jag resultatet kommer bli att den unika naturen i Bunge skyddas, och att Nordkalk väntar med att sätta igång avverkningsprocessen tills Högsta domstolen tittat på ärendet. Detta ger också mer tid till regeringen att peka ut området som ett särskilt bevarandeområde enligt Natura 2000, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Undermåligt skydd

Greenpeace välkomnar beslutet men kräver samtidigt att regeringen agerar.

– Det är en delseger att HD tar upp fallet och vi hoppas att det i slutändan kommer att innebära att Ojnareskogen bevaras. Miljöminister Lena Ek borde verka för att brytningsområdet blir till ett Natura 2000-område, men också för att generellt förbättra det undermåliga skydd som våra naturområden har idag, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

För sent

På Naturvårdsverket är man också positiv och menar att Natura 2000-prövningen av påverkan på kringliggande områden har gjorts för sent.

─Vi ser positivt på att Högsta domstolen tar upp målet till prövning. Vi har även i andra sammanhang framfört att Natura 2000-frågan måste avgöras före tillåtlighetsbedömningen, eftersom efterföljande instanser annars kan anse sig låsta att ge tillstånd trots att det finns risk för skada på skyddade områden och arter, säger Erika Ekman, sektionschef på Naturvårdsverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.