Biståndsministern leder arbete mot klimathotet

Regeringen har utsett biståndsminister Gunilla Carlsson att leda Kommissionen för klimatförändring och utveckling. Kommissionen ska fokusera på kopplingen mellan klimatförändringarna och utvecklingen i de fattiga länderna.

Kommissionens uppgifter är att ge förslag på hur biståndet kan ”klimatsäkras” genom att integrera riskreducering och anpassning till klimatförändringar i fattiga länders utvecklings- och fattigdomsbekämpningsplaner. Den ska även ge förslag på hur bistånd ska utformas som tar hänsyn till klimatpåverkan och risken för katastrofer i utvecklingsländerna.

Kommissionen kommer att inkludera representanter från olika världsdelar, fackområden och samhällssektorer. Kommissionens arbete ska komplettera de processer som redan pågår inom ramen för till exempel FN, OECD och EU. Resultatet ska presenteras under våren 2009.

Ett sekretariat till stöd för kommissionen ska etableras i Stockholm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.