Därför blir bioråvara allt viktigare för industrin

Innovation Rester från pappersmassatillverkning är en viktig komponent när olja ska bytas ut mot biobaserade alternativ i kemikalier, bränslen och textilier.
– Allt som görs av olja kan göras av träråvara, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Därför blir bioråvara allt viktigare för industrin
Skogsindustrierna

I många branscher är olja ett basprodukt. Olja används i allt från hygienprodukter till kemikalier, lim, diesel och läkemedel. Men klimateffekterna från den fossila energianvändningen är uppenbar. Konsumenterna som vill ha hälsosamma och hållbara produkter blir också allt fler. Enligt en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute, SEI på uppdrag av Skogsindustrierna, får bioråvara en ökad betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och förpackningsbranschen. I framtiden kommer vi att få se nya material med nya funktioner. Den svenska skogen väntas bli mer betydelsefull för svensk ekonomi än vad de är idag när efterfrågan ökar.

Viktig klimatfråga

En hållbart utformad bioekonomi är också en viktig pusselbit för att möta klimathotet.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

– Att klimatfrågan är vår generations största utmaning råder det ingen tvekan om. Fossila material i drivmedel, byggmaterial och plast måste ersättas med förnybara biomaterial, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Idag utgör bioekonomin knappt tio procent av näringslivets förädlingsvärde och cirka 16 procent av svensk varuexport. Av den samlande BNP:n för Sverige utgör bioekonomin cirka fem procent.

Rapporten pekar också på att omställningen till en utvecklad bioekonomi innebär en samhällsförändring som kräver insatser från både staten och näringslivet. På det politiska området pekar författarna av rapporten ut offentlig upphandling som ett särskilt viktigt verktyg för att få fart på omställningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.