nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Bioråvara väntas ersätta få en ökad betydelse i allt fler sektorer framöver enligt en ny rapport.
Bioråvara väntas ersätta få en ökad betydelse i allt fler sektorer framöver enligt en ny rapport. FOTO: Skogsindustrierna

Därför blir bioråvara allt viktigare för industrin

Rester från pappersmassatillverkning är en viktig komponent när olja ska bytas ut mot biobaserade alternativ i kemikalier, bränslen och textilier.
– Allt som görs av olja kan göras av träråvara, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

  • Annons 1

I många branscher är olja ett basprodukt. Olja används i allt från hygienprodukter till kemikalier, lim, diesel och läkemedel. Men klimateffekterna från den fossila energianvändningen är uppenbar. Konsumenterna som vill ha hälsosamma och hållbara produkter blir också allt fler. Enligt en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute, SEI på uppdrag av Skogsindustrierna, får bioråvara en ökad betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och förpackningsbranschen. I framtiden kommer vi att få se nya material med nya funktioner. Den svenska skogen väntas bli mer betydelsefull för svensk ekonomi än vad de är idag när efterfrågan ökar.

Viktig klimatfråga

En hållbart utformad bioekonomi är också en viktig pusselbit för att möta klimathotet.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

– Att klimatfrågan är vår generations största utmaning råder det ingen tvekan om. Fossila material i drivmedel, byggmaterial och plast måste ersättas med förnybara biomaterial, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Idag utgör bioekonomin knappt tio procent av näringslivets förädlingsvärde och cirka 16 procent av svensk varuexport. Av den samlande BNP:n för Sverige utgör bioekonomin cirka fem procent.

Rapporten pekar också på att omställningen till en utvecklad bioekonomi innebär en samhällsförändring som kräver insatser från både staten och näringslivet. På det politiska området pekar författarna av rapporten ut offentlig upphandling som ett särskilt viktigt verktyg för att få fart på omställningen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.