MP pressar regeringen om biodiversitetsavtal

Biologisk Mångfald Sverige har ratificerat FN:s biodiversitetsavtal där undertecknarna åtar sig att skydda alla områden som har en viktig och dyrbar biodiversitet. Nu tar Miljöpartiet upp regeringens arbete med biologisk mångfald till riksdagsdebatt.

MP pressar regeringen om biodiversitetsavtal
Romina Pourmokhtari (L) och Rebecka Le Moine (MP).

Vilka åtgärder tänker statsrådet och regeringen vidta för att påskynda skyddet av värdefull natur och implementera biodiversitetsavtalet i Sverige. Den frågan ställer nu Miljöpartiets riksdagsledamot Rebecka Le Moine in en interpellation ställd till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Rebecka Le Moine påminner i sin interpellation om FN:s biodiversitetsavtal, det så kallade Kunming-Montreal-avtalet, som Sverige ratificerat. Enligt det avtalet åtar sig alla undertecknande länder bland annat att skydda alla områden som har viktig och dyrbar biodiversitet från att exploateras. Man åter sig också att säkerställa att all degradering av ekosystem ska stoppas till år 2030.

Avtalet, som formellt går under namnet Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF, fastställdes under FN:s konferens om biologisk mångfald den 19 december 2022. Avtalet utgör en plan för att hantera förlusten av biologisk mångfald, återställa ekosystem och skydda ursprungsbefolkningarnas rättigheter fram till år 2030.

Avtalet innehåller fyra övergripande globala mål för att skydda naturen fram till 2050. Att förbättra ekosystemens motståndskraft och sammanlänkning. Att skapa en hållbar förvaltning av biologisk mångfald. Att säkerställa en rättvis delning av genetiska resurser från naturen samt att skapa finansiella resurser, kapacitet, tekniska och vetenskapliga samarbeten för att skydda biologisk mångfald i utvecklingsländer.

Sista svarsdatum för interpellationen är den 24 april.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.