Biogasprojekt sänker klimatutsläpp

De biogasprojekt som fått statligt stöd har minskat utsläppen av växthusgaser med ungefär 170 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det rapporterar Naturvårdsverket.

Myndigheten har utvärderat de biogasprojekt som fått statligt stöd via Klimatinvesteringsprogrammen, Klimp, och sett att de haft stor påverkan för minskade utsläpp.

– Utvärderingen visar att det är främst som metod för produktion och användning av fordonsbränsle inom transportsektorn som biogasprojekten visat sig mest effektiva när det gäller minskning av växthusgaser. När biogas ersätter bensin eller diesel minskar emissionerna av luftföroreningar och leder till lägre utsläpp än för andra förnybara drivmedel, säger Ulf E Andersson, handläggare på Naturvårdsverket.

Utvärderingen tar även upp hinder och framgångsfaktorer för biogasens utveckling. Samordning och kommunikation är framgångsreceptet. Och kommunernas stöd till gasfordon har också bidragit till att marknaden tagit fart. I sin utvärdering lämnar Naturvårdsverket råd till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå för hur biogasutvecklingen kan främjas ytterligare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.