Biogaslösning för soptippar på export

Metanutsläpp från soptippar kan vara en värdefull energikälla. En svensk biogaslösning som gör el av metangas går nu på export till Marocko.

Biogasteknikföretaget Värmekollektor i Sunne tillverkar biogaslösningar som på olika sätt tar tillvara energiinnehållet i de metangaser som bildas vid avfallsanläggningar. Företagets olika biogaskoncept har nu väckt intresse i utlandet och i början av februari är det driftstart för det hittills mest avlägsna exportprojektet, staden Oudja i Marocko. Nyligen blev det också klar att företaget ska leverera biogaslösningar till anläggningar i Norge och Finland.

Värmekollektors lösningar innebär att man installerar rörsystem och pumpteknik för att samla upp de metangaser som bildas vid den biologiska nedbrytningen av hushållsavfall på soptippar, eller i så kallade rötkammare. Denna gas kan sedan användas för att exempelvis driva en gasmotor som genererar el och fjärrvärme.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.