Biogasförsäljningen ökar

Under 2006 ökade försäljningen av fordonsgas till totalt 43,9 miljoner normalkubikmeter (Nm3), vilket motsvarar en ökning med en fjärdedel jämfört med året före. Biogas stod för huvuddelen av ökningen.

Utbyggnaden av gastankställen har försenats något men beräknas öka med 30-40 tankställen under 2007 från dagens 68 stycken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.