Biogas från avfall stor klimatbesparing

Forskare vid Lunds tekniska högskola visar nu att biogas från avfall kan ge 95 procent lägre växthusgasutsläpp än bensin. En större besparing än vad man tidigare trott.

Biogas från avfall stor klimatbesparing

Forskargruppen har på uppdrag av Energimyndigheten analyserat en skånsk biogasanläggning, dels för att mäta klimatvinster jämfört med andra bränslen, dels för att samla tips på förbättringar och sprida dem till liknande anläggningar.

De kom fram till att det rådande schablonvärdet, att biogas ger 80 procent lägre utsläpp än bensin, är för lågt. I studien var siffran istället omkring 95 procent. Och om anläggningarna gör vissa förbättringar kan klimatvinsten bli hela 120 procent, biogasen blir alltså mer än klimatneutral.

– Anläggningen vi studerat är ganska representativ för hur biogasanläggningar som rötar avfall och gödsel brukar se ut. I vår studie har vi räknat på hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utsläpp. Vad som är speciellt i vår undersökning är att vi inkluderat indirekta faktorer som man tidigare inte tagit hänsyn till, till exempel hur marken påverkas när biogödsel ersätter mineralgödsel, säger Mikael Lantz, doktorand i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

Tips till producenterna

En åtgärd som forskarna rekommenderar är att gå över till flisuppvärmning i anläggningarna. Det blir bättre för både klimat och ekonomi. Mikael Lantz tipsar även om att täcka biogödsellagren för att minska kväveförluster och utspädning med regn.

– Tillsammans med några andra förslag kan utsläppen minska med 120 procent jämfört med bensin, utan att produktionskostnaden ökar med mer än ett par ören per kWh fordonsgas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.