Bioenergi räddar inte miljön

Förhoppningarna kring bioenergi är stora, men helt orealistiska. Det är som att försöka trycka en fyrkantig kloss igenom ett trekantigt hål, konstateras i en aktuell avhandling vid Linköpings universitet.

Tilltron till bioenergi är stor. Den anses kunna ersätta fossila bränslen och lösa den kommande energikrisen. På köpet minskar utsläpp av växthusgaser.

Men Magdalena Kuchler, nybliven doktor vid Tema Vatten på Linköpings universitet, tvivlar på att löftena kring bioenergi kommer infrias. Hon har granskat hur tre inflytelserika organisationer resonerat kring bioenergi under åren 1990-2010. De tre tongivande internationella organisationerna som Magdalena Kuchler har studerat är FN:s livsmedelsorgan FAO, den internationella klimatpanelen IPCC och det internationella energiorganet IEA. Anledningen till att hon granskat just dessa organisationer är att de verkar inom områdena mat, klimat och energi som alla påverkas av användningen av bioenergi.

Magdalena Kuchlers slutsats är dyster: De stora förhoppningar som knyts till bioenergi kommer inte att infrias. Åtminstone inte inom det rådande ekonomiska systemet, som kräver att produktionen sker så billigt som möjligt.

”Produktionen av biobränsle måste anpassas till en marknadsekonomi som är helt fixerad vid ekonomisk tillväxt och kapitalackumulation”, skriver hon.

En högt mekaniserad produktion skapar ett ökat beroende av fossila bränslen istället för tvärtom. Av win-win-win-situationen blir inte mycket kvar. Tvärtom återetableras koloniala strukturer när de utvecklade ländernas behov av mycket och billig energi tillåts gå före alla andra behov, exempelvis av en värld i ekologisk balans.

agdalena Kuchlers avhandling heter Fields of Gold. The Bioenergy Debate in International Organizations.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.