Biodiversitet ger mer biomassa

Lystring miljöchefer! Ytterligare ett argument för att bevara biologisk mångfald kommer här. Fler arter ger nämligen mer biomassa. Ny forskning visar att biodiversitet leder till en mer produktiv laguppställning i naturen.

Biodiversitet ger mer biomassa

Det pratas mycket om biomassans roll i framtidens energimix. Nu har en internationell forskargrupp kommit fram till att biologisk mångfald i naturen ökar produktionen av den viktiga råvaran. Resultatet publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Botany.

– Växtsamhällen är som fotbollslag. För att vinna turneringar måste du ha en stjärnspelare som kan göra många mål, men du behöver också skickliga medspelare som kan passa och försvara. Stjärnspelare och lagkamrater bildar tillsammans ett effektivt lag, säger Lars Gamfeldt som deltagit i studien och som till vardags arbetar vid Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Farligt med utarmning

Gruppen har gått igenom flera hundra studier av allt från encelliga alger till träd. En av förklaringarna till varför fler arter ger större produktion är att olika arter kompletterar varandra med sina olika egenskaper. En annan är att artrika samhällen oftare inkluderar högproduktiva superarter.

– Nästan alla organismer på vår planet är beroende av växter för sin överlevnad. Om de processer som inverkar på växters produktivitet påverkas negativt av artförluster får det effekter på en av de mest grundläggande och livsuppehållande funktionerna på jorden, konstaterar artikelns huvudförfattare Brad Cardinale.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.