Biobränslen ska minska Ica:s sjötransportutsläpp

Transporter Efter hårt arbete med att minska utsläppen från landtransporterna satsar Ica nu på att också minska utsläppen från sjötransporterna. Ett avtal om biobränslen för sjötransporterna kan minska utsläppen med 80 procent.

Biobränslen ska minska Ica:s sjötransportutsläpp
Foto: Adobe Stock

Cirka 1800 containrar med produkter från Asien, Afrika, Sydamerika och Nordamerika ska enligt ett nytt avtal mellan svenska Ica och danska rederiet A.P Möller – Maersk börja transporteras med biobränsledrivna fartyg. Maersks lösning går under namnet Eco Delivery Ocean och enligt Ica kan samarbetet leda till att Icas utsläpp från sjötransporter minskar med 80 procent, 3 500 koldioxidekvivalenter om året.

ICA har sedan många år avtal med Maersk gällande sjötransporter från Asien, Syd- och Nordamerika samt Afrika och nu utökas samarbetet för att minska det klimatavtryck som transporterna medför. Genom de nya ECO Delivery-avtalen reduceras utsläppen från sjötransporterna som utförs av Maersk för ICA med minst 80 procent, vilket motsvarar en reduktion på cirka 3 500 ton CO2e under 2024. Dessutom kommer dragningar av containers mellan hamnen och ICAs lossningsenhet i Arendal att utföras av en eldriven lastbil.

– Bland de utsläpp vi själva har rådighet över står godstransporterna idag för den största delen, men externa faktorer har gjort det svårt att minska dem de senaste åren. Investeringarna vi gör i elektrifiering, gröna bränslen, och andra innovationer på transportområdet är därför helt avgörande för att vi ska nå våra mål till 2030, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör för Ica Gruppen, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.