Biobränslen missgynnar skogsväxter

När biobränslen skördas efter slutavverkning blir miljön för torr och ljus för många skogslevande växter, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Forskningen visar att uttag av skogsbränslen, såsom grenar och trädtoppar efter slutavverkning missgynnar växter som kräver fukt eller lever på ved samt döda växtdelar. Särskild i sydvända sluttningar försvinner ett stort antal växter eftersom de bliralltför ljusa och torra efter avverkning. Därför är det är särskilt viktigt att ta naturhänsyn i bestånd och landskap där skogsbränsle skördas, bland annat genom att skapa och skydda grov död ved. Skogslandskapet bör inte heller dammsugas på skogsbränsle utan grenar och toppar bör skördas endast i typiska produktionsbestånd. Skogsbränslen bör användas men på ett klokt sätt, menar avhandlingens författare Marcus Åström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.