Biobränslen inte längre skattefria

Vissa biobränslen som i dag är skattefria när de används för uppvärmning kommer att beskattas från årsskiftet enligt ett förslag från skatteutskottet. För att de även i fortsättningen ska vara skattefria krävs ett godkännande av EU-kommissionen, vilket ännu inte finns. Om EU senare godkänner förslaget om skattebefrielse kommer den att ske med retroaktiv verkan från årsskiftet 2006/07. Det är framför allt företag som säljer biobränslen som berörs av skatteutskottets beslut. Biobränslen som omfattas är vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, icke syntetisk metanol och fettsyrametylestrar för uppvärmning samt biogas som används som bränsle för uppvärmning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.