Biobränsle kan ersätta olja

Biobränslen som etanol och biodiesel kan minska det globala oljeberoendet rejält, enligt en ny rapport från Worldwatch Intitute och German Agencies från Technical Cooperation. Sedan 2001 har produktionen av biobränsle fördubblats. En koordinerad insats för att ytterligare expandera marknaden för biobränsle kan tillsammans med ny teknologi minska trycket på olja och samtidigt stärka böndernas ekonomi och reducera transporternas inverkan på klimatet. I Europa skulle biobränsle kunna ersätta 20-30 procent av bränslebehovet inom de närmsta 25 åren. Rapporten Biofuels for transportation ger en inblick i risker och möjligheter med utvecklingen av en internationell storskalig produktion av biobränsle. För storskalig produktion skulle exempelvis kunna innebära att biodiversiteten hotas eller att det blir mer lönsamt att odla biobränslen än mat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.