Bilresandet måste minska

För att nå hållbarhetsmålen räcker det inte med att bilbränslen blir renare. Enda lösningen är att minska bilresandet.

För att åstadkomma ett minskat bilresande krävs på lång sikt att samhället organiseras så att tillgängligheten till arbetsplatser, affärer, annan service och fritidsaktiviteter blir mindre beroende av bilanvändning.

Dessutom behövs det en sammanhållen EU-policy för att de uppsatta hållbarhetsmålen inom transportsektorn ska uppnås. En policy som påverkar medborgarnas attityder och vilja att förändra sitt bilresande.

Det anser Tommy Gärling, professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet. I antologin ”Keep moving, towards sustainable mobility” visar han och medförfattaren Margareta Friman från Karlstads universitet hur frivillig minskning av bilresande är möjligt att åstadkomma. I andra kapitel framhålls att tekniska lösningar inte leder till ett hållbart transportsystem om inte även dagens bilresande minskar.

Antologin som är skriven av transportforskare världen över presenterades i samband med en konferens i Rotterdam.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.