Billigare certifiering för små företag

Kvalitet & Ekonomi För mindre företag finns alternativ till ISO 14001, nämligen FR2000 framarbetad av Företagarnas Riksorganisation. Genom sin nätverksmodell är den billigare än en ISO-certifiering, men är ännu inte lika accepterad.

Företagarnas Riksorganisation, FR, är en organisation för framför allt mindre företag. Där finns allt från soloföretag till företag med upp till 70 anställda. Från dessa dök det i början av 90-talet upp önskemål om ett enklare certifieringssystem.

– ISO-systemet är ett tungt och dyrt jobb för små företag, säger Ann-Sofi Starkman på Företagarnas Riksorganisation. Men ofta är mindre företag underleverantörer till stora företag och har krav på sig att certifiera sig.

FR började med att arbeta fram en kvalititetsstandard 1997, men kombinerade den nästa år med en miljöstandard. Verksamhetsbeskrivningen är inspirerad av SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitets- och miljöledningsdelen är tolkningar av ISO 9001 och ISO 14001. En stor skillnad jämfört med ISO är att materialet är enklare och ställer högre krav på tillämpningen än själva dokumentationen. Dessutom utbildar FRs kvalitets- och miljöråd FR2000-revisorer som genomför billigare revisioner än ISO-revisorerna.

Nätverksmodell billigare

Det som kostar mest för små företag vid införandet av standarden är behovet att hyra in konsulter, eftersom kompetensen oftast inte finns i företaget. FR har löst detta genom en nätverksmodell där ungefär fem till åtta företag går samman och anlitar en av FRs konsulter. De lägger tillsamman upp en utbildningsplan på 8-14 månader och har regelbundna träffar där de går igenom systemkravtexter och ventilerar frågor. Mellan träffarna har de uppgifter som ska genomföras i företaget.

– Nätverket upplevs som positivt. Företagen är ofta noviser på området och kan bolla frågor med varandra, berättar Ann-Sofi Starkman.

De flesta företag samarbetar fram till revisionen, men vissa träffas även efter och arbetar med till exempel sina interna revisioner.

Arbetsmiljö kommer

FR2000 finns i en basversion och i tolv alternativa versioner framplockade av olika branschförbund och anpassade till deras verksamheter. Vissa har också arbetat in frågor om arbetsmiljö. Just nu pågår ett arbete med att uppdatera FR2000 för att anpassa den till ISO 9001:2000. Då finns planer på att även basversionen ska innehålla frågor om arbetsmiljö.

I dag är drygt 80 företag certfierade enligt FR2000, och flera hundra företag arbetar med att införa standarden.

Ann-Sofi Starkman berättar att standarden blir alltmer accepterad bland kunder, även om den ännu inte är i närheten av ISO-standarderna.

– Det har varit svårt att profilera sig, säger hon. Men vi vill inte konkurrera med ISO-standarderna, utan vara ett alternativ för mindre företag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.