Bilar i Sverige blir bränslesnålare

Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bensin- och dieselbilar som rullar i Sverige var i fjol fortfarande högre än EU-snittet: 173 gram per kilometer jämfört med EUs 158 gram. Men utsläppen minskar, visar en färsk rapport från Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket. Sedan 2007 har utsläppen från nyregistrerade bilar minskat med fem procent.

– Klimatfrågans stora genomslag, EUs krav på biltillverkarna och nya skatteregler i Sverige har bidragit till köp av mer bränslesnåla bilar, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets energi- och transportenhet.

Räknar man in etanol– och gasdrivna bilar och tar hänsyn till bränslenas hela livscykel var de genomsnittliga koldioxidutsläppen 150 gram per kilometer. Det är en minskning med 11 procent sedan 2007. Dock är det fortfarande en bra bit ifrån EUs uppsatta mål på 120 gram per kilometer.

Rapporten visar även att skillnaderna mellan olika kommuner är stora.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.