Biffen bilen och bostaden

I slutbetänkandet "Bilen, biffen, bostaden" som överlämnats till regeringen, visar biologen Stefan Edman hur hushållens konsumtion kan bli smartare för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjandet.

Förutsättningen är, säger Edman, ”att vi ror framtidsbåten med två åror samtidigt – den moderna teknikens respektive den framsynta etikens åra”. Två spår måste också komplettera varandra: ”Grönare” konsumtion och samtidigt – för att undgå ett nollsummespel – en växande andel resurssnål tjänstekonsumtion.

I betänkandet lägger Stefan Edman ett 60-tal förslag på hur hushållens konsumtion kan förbättras, det rör sig om om energi, bilar, kemikalier, design och sociala värden.

Positiva styrmedel

Stefan Edmans ambition har varit att försöka hitta positiva styrmedel, ”bonusar” för bra insatser. De ca 60 förslagen berör även i hög grad producenterna och handeln. Samhället bör också genom sänkta arbetsgivaravgifter på vissa sektorer locka till mer av resurssnål konsumtion av bland annat kultur, vård, utbildning, hälsa och hushållsnära tjänster, enligt Edman.

Exempelvis när det gäller transport borde den som köper en bränslesnål bil kunna får fördelar i form av bonus och miljörelaterad förmånsbeskattning. Den som skrotar sin bensintörstiga bil i förtid bör belönas, under förutsättning att han/hon köper ”ny” bil som drar minst 2 dl mindre bränsle och är en hybrid- eller bifuelmodell skulle kunna få premier för förtida utskrotning. Arbetsgivare ska också kunna sponsra kollektivtrafikkort och cyklar åt sina anställda utan att betala sociala avgifter och utan att den anställde förmånsbeskattas, föreslår utredaren.

Energieffektiva bostäder

När det gäller bostäder skulle man kunna upprätta ett benchmarkingsystem för att energieffektivisera lägenheter i flerbostadshus, ge möjlighet till varmvattenmätning i varje lägenhet och verka för ett helt rörligt elpris. Dessutom bör produkter märkas med sin livscykelkostnad, de lokala energirådgivarnas roll bör stärkas och man skulle kunna initiera obligatorisk högskoleutbildning i ämnet hållbar design för tekniker och arkitekter, enligt Stefan Edman som dessutom vill ge konsumentverket tydligare uppdrag att vägleda konsumenterna till hållbara produkter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.