Bidrag till källsortering

Regeringen har instiftat ett nytt stöd för att underlätta källsortering i flerfamiljshus. Fastighetsägare kan få ersättning med 30 procent av material- och arbetskostnader för att inrätta källsorteringsutrymme. Det ska finnas plats och möjlighet för de boende att lämna förpackningar, returpapper, batterier samt elektriska och elektroniska produkter.

Sammanlagt har regeringen avsatt 400 miljoner kronor för detta stöd som söks hos länsstyrelsen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.