Bidrag för att miljöanpassa produkter

Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF kommer att investera 60 miljoner kronor i ett tiotal projekt om miljöanpassad produktutveckling i små och medelstora företag.

– Vi tror att det finns en stor potential hos små och medelstora företag när det gäller att ta fram ny teknik som leder till miljöförbättringar och minskade miljörisker, säger Britt-Marie Bertilsson, programansvarig på Mistra.

Utlysningen av pengarna kommer att ske under juni och för att man ska vara aktuell för stödet måste projektet vara ett samarbete mellan industri och högskola. Man måste också kunna visa att det förväntade stödet har en positiv inverkan på miljön.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.