Besvikelse efter CSDDD-nederlag – det händer nu

CSDDD Lagen är tänkt att motverka människorättskränkningar och miljöförstöring kopplat till företags verksamhet – men Sverige och flera andra länder tvekar. På onsdagen stod det klart att lagen fortfarande inte har någon majoritet. Bland miljöorganisationer är besvikelsen stor och många sätter nu sitt hopp till det belgiska ordförandeskapet.

Besvikelse efter CSDDD-nederlag – det händer nu
Foto: Pressbilder/Adobe Stock.

EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD syftar till att företag ska ta ansvar över vad som händer i deras leverantörsled när det kommer till miljörelaterade frågor och mänskliga rättigheter. Det handlar till exempel om att motverka barn- och tvångsarbete samt se till att skadliga miljögifter inte sipprar ut i naturen vid produktionen av varor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Efter en uppgörelse förra året såg lagen ut att vara så gott som klar, men nu har flera länder börjat vackla. Den slutgiltiga omröstningen ska ske i Corperer, ministerrådets förberedande organ. Men gång på gång har det belgiska ordförandeskapet, som är angelägna om att driva igenom lagstiftningen, skjutit omröstningen på framtiden då de konstaterat att lagen inte har tillräckligt stöd.

CSDDD skickas tillbaka till ritbordet

Inför ett möte i Corperer på onsdagen fanns det stora förhoppningar att det belgiska ordförandeskapet hade lyckats samla en majoritet. Men under dagen stod det klart att så inte var fallet, vilket innebär att lagen skickas tillbaka till ritbordet.

Bland miljöorganisationer och människorättsgrupper är besvikelsen efter onsdagens besked stor. Världsnaturfonden WWF meddelar i ett pressmeddelande att de beklagar beslutet.

– Att lagförslaget röstades ner innebär inte bara slöseri med tid för naturen och de människor och samhällen som idag drabbas av ohållbara affärsmetoder. Det sänder också signaler om att EU-länderna prioriterar kortsiktiga ekonomiska intressen på bekostnad av den omställning som behöver ske nu, säger Magnus Emfel, chefsekonom på WWF i en kommentar.

Svårt för små- och medelstora företag

Det främsta argumentet från de som är kritiska till lagstiftningen är att den riskerar att bli för administrativt tung för små- och medelstora företag. Energi- och näringsminister Ebba Bush har bland annat sagt till Sveriges Radio att ”förslaget som nu ligger på bordet riskerar att få oöverblickbara konsekvenser för mindre bolag”.

Enligt Magnus Emfel på WWF är det ett argument som inte håller.

– Ett av de motargument som vissa regeringar fört fram, och som bidrog till att lagen blev nerröstad idag, är att de vill minska den administrativa bördan och värna företagens konkurrenskraft. Men vi har sett ett starkt stöd för den här regleringen i näringslivet, eftersom lagen skulle bidra till en mer rättvis konkurrens och hjälpa de företag och finansiella aktörer som tar ansvar för sin verksamhet, kommenterar han.

Det händer nu

Enligt uppgifter till den ideella föreningen Swedwatch, som noggrant följer frågan och som också är besvikna över onsdagens besked, är Sverige det enda land som uttryckligen sagt att man tänker att rösta nej till lagen.

Nu sätter Swedwatch sitt hopp till det belgiska ordförandeskapet, som enligt uppgifter har två veckor på sig att övertyga tillräckligt många medlemsstater att rösta ja till lagen. Om de inte lyckas är risken att direktivet inte hinner antas av det sittande EU-parlamentet innan EU-valet i juni. Det kan i sin tur innebära att lagen faller då det inte är en garanti att det nya parlamentet väljer att gå vidare med direktivet, understryker Swedwatch.

– Vårt hopp står nu till att det belgiska ordförandeskapet omedelbart försöker samla en majoritet av länderna bakom förslaget. Det är också viktigt att direktivet behåller de viktigaste komponenterna som länderna faktiskt kom överens om i december. Tröskeln för vilka företag som lagen ska gälla kan ju till exempel inte sättas ännu högre. Vad gäller Sveriges inställning hoppas vi innerligt att de nu lyssnar på de berörda som vill ha en kraftfull lag – från arbetarna i globala värdekedjor till företagen själva, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.