Beslutet: Bensinbilar portas i centrala Stockholm

Klimat Bensin – och dieselbilar portas i delar av centrala Stockholm. Det meddelar det rödgröna styret. Samtidigt kritiserar transportbranschen beslutet för att vara otydligt och ineffektivt.

Beslutet: Bensinbilar portas i centrala Stockholm
Kungsgatan, Stockholm. Foto: Adobe Stock.

Området omfattar 20 kvarter som ramas in av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen i centrala Stockholm.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Beslutet kommer i form av trafikreglering, Miljözon klass 3, som begränsar vilka fordon som går köra på en gata. Endast elbilar och utsläppssnåla gasfordon tillåts. För tung trafik tillåts även utsläppssnåla laddhybrider och fordonstyper som är kopplade till vård, omsorg och säkerhet undantas från reglerna.

Miljözonen börjar gälla etappvis från den 31 december 2024. Syftet är att förbättra luftkvaliteten i staden.

– Miljözonen införs i ett område med många gående och cyklister, där luftkvaliteten behöver bli bättre. Det är också en del av City där vi ser att det finns ett stort engagemang för en snabbare elektrifiering, med aktörer som kan vara draglok i omställningen. Därför är det en bra plats att börja på, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Transportbranschen kritiserar beslutet

Inom transportbranschen lyfts dock kritik mot beslutet. Branschorganisationen Transportföretagen beskriver det som ”politisk klåfingrighet” och efterlyser istället fortsatta satsningar på el-infrastruktur.

– Den svenska transportsektorn tillhör världens renaste och är i full fart med att ställa om. Sedan 2010 har vi minskat utsläppen med 34 procent. Men Miljöpartiet och deras kollegor i Stockholm stad har nu alldeles för bråttom, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen i en kommentar.

”Kan inte utesluta att det bäddar för leveransosäkerhet”

Även Åkeriföretagen är kritiska. I ett pressmeddelande skriver organisationen att det saknas framförhållning och dialog i beslutet.

Tidigare meddelade Stockholm stad att man planerar att införa en Miljözon klass 3 i Gamla Stan, men valde att skrota det och istället införa en stadsmiljözon. Det innebär bland annat att ta bort 100 parkeringsplatser och sänka hastigheterna. Enligt Åkeriföretagen skickar de olika besluten otydliga signaler inför framtiden.

”Omställningen är en självklarhet men vi upplever en bristande dialog kring mängden gods som direkt påverkas av detta samt den otroligt korta tiden åkeriföretagen faktiskt får till att ställa om. Vi kan inte utesluta att det bäddar för leveransosäkerhet då det finns en risk att många aktörer på transportmarknaden inte har möjlighet att ställa om på sådan kort tidshorisont” skriver de.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.