Beslut om höjd klimatribba dröjer

Ett beslut om att höja EU:s klimatribba dröjer. En analys från EU-kommissionen visar dock att krisen gjort det billigare att öka ambitionen.

I veckan lade EU-kommissionen fram en analys av hur mycket mer det skulle kosta att höja utsläppsmålet från 20 procent till 30 procent. Analysen visar att prislappen för att sänka utsläppen med 20 procent är mindre nu jämfört med 2008, när målet sattes. De absoluta kostnaderna för att nå upp till 20-målet har sänkts från 70 miljarder euro till 48 miljarder euro per år fram till 2020. Det beror bland annat på högre oljepriser och den sänkta efterfrågan på energi som lågkonjunkturen har fört med sig. Kostnaden för att uppnå ett eventuellt 30-procentsmål uppskattas till 81 miljarder euro per år.

Beslut dröjer

I analysen konstaterar kommissionen att krisen har ändrat förutsättningarna för EU:s klimatpolitik och att man bör diskutera frågan om en ambitionshöjning vidare. Dock dröjer ett beslut om att eventuellt höja ribban.

– Att höja våra minskningsmål för 2020 från 20 procent till 30 procent är ett politiskt beslut som EU:s ledare kommer att ta när tidpunkten och villkoren är de rätta. Självklart måste den ekonomiska krisen prioriteras. Ett slutgiltigt beslut kommer inte att fattas nu, men jag hoppas att vår analys kommer att inspirera debatten i medlemsstaterna på vägen framåt.

Analysen skickas nu vidare till bland annat EU-parlamentet och rådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.