Beslut om grön infrastruktur

Regeringen har beslutat om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå.

Regeringen vill att livsviktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska säkras för framtiden. Genom att insatserna för ekosystemen görs på rätt ställen och med rätt metoder i landskapet hoppas regeringen att detta mål ska nås. För detta krävs en bra planering, effektivisering och optimering av naturvårdsinsatserna genom en grön infrastruktur.

– Växt och djurarter ska kunna sprida sig i landskapet på ett naturligt sätt, säger miljöminister Lena Ek. Sker inte detta riskerar arter att isolera sig på enskilda platser och negativa effekter som inavel kan bli resultat. Försvagade artpopulationer kan sedan innebära försvagade ekosystem och det är inget vi önskar, kommenterar miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

Den 16 september 2013 ska uppdraget senast redovisas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.