Domstolsbeskedet: Ett steg närmare cirkulär fosforproduktion

Cirkulär ekonomi Det är några detaljer och formalia kvar, men i stort sett är det klart – Ragn-Sells får gå vidare med sin uppmärksammade fosforanläggning i Helsingborg.
– Det är jättepositivt och innebär att Sverige och EU själva kommer kunna producera fosfor, säger Pär Larshans hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Domstolsbeskedet: Ett steg närmare cirkulär fosforproduktion
Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells. Foto: Adobe Stock/Pressbild.

Beskedet kommer i form av en dom från mark – och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Domstolen slår fast att det inte finns några hinder att ge miljötillstånd till Ragn-Sells fosforanläggning i Helsingborg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Formellt innebär domen att målet går tillbaka till underrätten, mark – och miljödomstolen i Växjö som ska fastställa villkoren.

– Vi har inte fått miljötillstånd och det finns fortfarande detaljer att reda ut. Men vi ser det mer som formalia. Rent krasst innebär domen att vi kommer att kunna bygga vår fabrik i Helsingborg, vilket gör oss först i världen med att utvinna fosfor från avloppsslam, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Fosfor viktigt för livsmedelsproduktion

Anläggningen i Helsingborg ska återvinna näringsämnet fosfor ur slammet från avloppsreningsverk. Fosfor finns i alla människors DNA och är viktigt för livsmedelsproduktion då det är en av de centrala beståndsdelarna i mineralgödsel.

Enligt Ragn-Sells är det viktigt för Sverige att kunna producera och cirkulera egen fosfor, då den idag till största delen importeras från bland annat gruvor i Ryssland och Marocko.

– Idag kommer ungefär 10 procent av EU:s fosfor från Finland, och 90 procent från utlandet. Det måste vi ändra på, säger Pär Larshans.

Men anläggningen i Helsingborg har stött på en del hinder. I december 2021 avslog mark – och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Ragn-Sells ansökan om miljötillstånd för fosforanläggningen. Domstolen menade att det visserligen är viktigt att ta hand om fosfor på ett resurseffektivt sätt, men avslog ändå ansökan med bedömningen att verksamhetens utsläpp i vatten strider mot fastställda miljökvalitetsnormer.

”Nu hoppas vi att tillståndsprocessen ska gå snabbt”

Ragn-Sells överklagade beslutet till mark – och miljööverdomstolen som nu alltså meddelar att man går på företagets linje.

– Det är jättepositivt och innebär att Sverige och EU själva kommer kunna producera fosfor. När första fabriken väl har öppnat, är planen att vi kan öppna fler. Potentialen är att åtminstone 50 procent av EU:s behov av fosfor ska komma från återvunnen råvara. Nu hoppas vi att tillståndsprocessen ska gå snabbt. Sedan får vi återkomma med tidpunkt för när fabriken kan starta, avslutar Pär Larshans.

Även Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, välkomnar beskedet, som de menar kan innebära tillgång på omkring 3 000 ton, svensk mineralgödselfosfor per år. Det motsvarar en tredjedel av årsbehovet.

– Idag tog Sverige och svenskt lantbruk ett stort steg mot den gröna omställningen. Storskalig produktion av mineralgödselfosfor är nu möjlig i Sverige. En unik fosfor som är baserad på råvaran slamaska från reningsverk, alltså fosfor ur livsmedelskretsloppet. Nu sluter vi kretsloppet ytterligare, så det är väldigt värdefullt, säger Markus Hoffman LRF:s hållbarhetsexpert i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.