Bättre textilproduktion spar kostnader och miljö

Energieffektivisering Effektivare resursförvaltning inom textilproduktion kan leda till förbättringar för miljön och ekonomiska vinster. Det visar ett vattenvårdsprojekt i Indien som drivs av Stockholm International Water Institute, SIWI, och de svenska modeföretagen Indiska, Kappahl och Lindex.

Projektet Sustainable Water Resources Management, SWAR, visar att minskad förbrukning av energi, kemikalier och vatten genom ökad resurseffektivitet i produktionslinjerna leder till kostnadsbesparingar i produktionen och minskad miljöpåverkan. Genom projektet omstruktureras produktionskostnaderna så att vattnet blir en kostnadsbärare.

I Delhi minskade projektet vattenförbrukningen med 84,5 miljoner liter per år (motsvarande 6,6 procent). Genom projektet minskade förbrukningen av el med 3,4 procent, av bränsle med 4 procent och av kemikalier med 14 procent hos leverantörer och underleverantörer. Detta minskade produktionskostnaderna med 1,7 procent på ett år för samtliga 35 enheter.

Rekommendationerna från SWAR omfattar bästa praxis, till exempel kemiska färgningsmetoder som inte behöver korrigeras, hushållsbesparingar, användning av regnvatten, ändamålsenlig rening och återanvändning av avloppsvatten samt effektiv pannuppvärmning.

I Dehli och Jaipur har SWAR utbildat drygt 60 procent av all personal i hållbar användning av vatten, energi och kemikalier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.