Bättre samarbete kring globala utmaningar

Globala gemensamma nyttigheter, GPD är ett centralt begrepp i den internationella debatten om hur vi ska hitta bättre former för internationell samverkan kring de globala ödesfrågorna. På IMF:s och Världsbankens årsmöten i Singapore lanserades under gårdagen slutrapporten från ett arbete som pågått sedan 2003, där man jobbat för att hitta förslag på hur samarbetet kan förbättras.

Enligt rapporten kräver gränsöverskridande problem som spridning av smittsamma sjukdomar, klimatförändringar till följd av växthuseffekten, finansiell instabilitet, internationell terrorism samt spridning och användning av kärnvapen, ett förnyat engagemang för internationellt samarbete. Rapporten föreslår bland annat reformer av centrala internationella institutioner, och pekar på vikten av att alla stater bidrar politiskt och ekonomiskt. Dessutom presenteras ett antal konkreta förslag på hur angelägna utmaningar kan hanteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.