Bättre miljöprestationer med mental träning

Miljöarbete Vi vet att det krävs förändringar för att styra mot en hållbar framtid. Ändå händer lite. Anledningen är att tankar, handlingar och målbilder inte synkroniseras, menar miljökonsulten Ann Murugan som nu tagit fram en metodik i mental träning för bättre miljöprestationer.

Bättre miljöprestationer med mental träning

Ann Murugan tog nyligen emot ett innovationsbidrag från Norrbottens länsstyrelse för att få testa sin egenutvecklade metod för bättre miljöprestationer med hjälp av mental träning. På samma sätt som det krävs rätt mental inställning för att nå idrottsprestationer menar hon att tankar, handlingar och målbilder behöver synkroniseras för att nå effektiva miljöprestationer.

Bakgrunden är hennes egna erfarenheter om hur känslomässigt och påfrestande det kan vara att arbeta för en mer hållbar värld. Bland annat har hon arbetat inom hållbarhetsforskning på Bond University i Australien och är grundare till stiftelsen Naturarvet med målet att rädda skog.

– Jag levde under flera år med en stor miljöoro och negativa tankar runt alla miljöproblem som jag såg. Jag var upprörd och arg och visste inte hur jag skulle hantera dessa negativa känslor. På en resa i Tibet mötte jag en kvinna som trots många motgångar hade lärt sig hantera dem och jag insåg att om jag vill kunna göra skillnad i arbetet mot en hållbar värld krävs det att jag lär mig hantera mina känslor och tankar, förklarar Ann Murugan.

Hon berättar att hon under sitt yrkesliv mött många människor som arbetar med miljö och hållbarhet som bär på en oro och skulle gynnas av att lära sig hur de inte ska fastna i negativa tankar. Med hjälp av innovationsbidraget hon har tilldelats ska hon nu testa en metod för mental träning på privatpersoner och på ett företag. Grupperna får först vara med på en mer teoretisk workshop där man pratar om den miljöoro som finns och hur oro kan skapa mentala blockeringar. Deltagarna får svara på ett frågeformulär där de bland annat anger grad av oro. Efter det följer 40 dagar av guidad träning med fokus på meditation och affirmation, så kallad positiv mental träning, där deltagarna arbetar med att släppa ut negativa tankar och istället fokusera på vad de vill uppnå och hur de ska nå dit. Efter de 40 dagarna har gått mäts miljöoron återigen.

– Mitt mål är att vi som bryr oss om miljöfrågorna ska bli effektivare och istället för att sitta fast i negativa tankar få tillgång till mentala verktyg som hjälper oss att agera, bli mer kreativa och inspirerade, förklarar Ann Murugan.

Hon tror att miljöarbetet i stort ofta försvåras av de negativa känslor många bär på.

– När jag själv mådde dåligt respekterade jag inte andra utan snarare fördömde de som inte kände som jag. Det gör det svårt att mötas och skapa en dialog och bidrar till en vi och dem-känsla. Ett mål med den mentala träningen är också att lära sig att mötas och kommunicera miljö på mer konkreta sätt.

I oktober ska alla testgrupper ha genomgått den mentala träningen och Ann Murugans förhoppning är att då kunna använda sin metodik på både privatpersoner och företag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.