Bättre miljömärkning av bilar

Internationella rapporter har visat att sifferinformation om utsläpp av koldioxid och bränsleförbrukning är svårt för konsumenter att ta till sig. Därför har regeringen nu gett i uppdrag åt Konsumentverket att ta fram ett enklare märkningssystem vid försäljning av nya bilar som ska göra det lättare för konsumenterna att förstå hur mycket bränsle bilen drar och vilken effekt på miljön den har. Tanken är att detta ska underlätta för konsumenterna att välja mer energieffektiva fordon med minimerad skada på miljön. Uppdraget ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket och Vägverket och vara klart hösten 2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.