Bättre luft och hälsa målet med europeisk trafikkampanj

Miljöarbete Just nu pågår den europeiska trafikantveckan. Syftet är att skapa förståelse för transporters påverkan på luftkvaliteten i städerna samt att uppmuntra allmänheten att välja transportalternativ som främjar hälsa och en bättre miljö.

Ett franskt initiativ där trafikanter uppmanas lämna bilen hemma under en dag är inspirationskälla för den europeiska trafikantveckan. I år är det tolfte gången Mobility week arrangeras. Över 2 000 europeiska städer förväntas delta. Hittills är det 83 svenska städer som slutit upp. Temat för årets trafikantvecka är ”Ren luft – ditt vägval”.

– I år är huvudtemat hur våra dagliga val påverkar luften och vår hälsa, säger Janez Potočnik, miljökommissionär i ett pressmeddelande.

Stadstrafiken orsakar stora luftföroreningar, särskilt i form av partiklar och kvävedioxid. Städer har ett viktigt ansvar när det gäller att förbättra transportalternativen. Genom opinionsbildning och miljövänligare alternativ skulle städer kunna bli mera attraktiva för människor att bo i, menar Janez Potočnik.

Fler cykelpendlare och kollektivtrafikanter skulle ge en bättre livskvalitet, både ur hälso- och miljömässig synvinkel.

De städer som anstränger sig mest under veckan kan tävla om europeiska trafikantveckans pris. Tidigare har priset bland annat tilldelats Gävle. För att få pris ska man arrangera evenemang under hela veckan, införa permanenta åtgärder och inrätta en bilfri dag.

Trafikantveckan 2013 infaller samtidigt som EU:s beslutsfattare ser över unionens luftpolitik för att kunna lägga fram en reviderad strategi senare under året.

Läs mer här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.