Bättre kontroll av radioaktiva ämnen

Kärnkraftsolyckan i Japan har satt säkerhetsfrågan i fokus. Nu ska förmågan att kontrollera radioaktiva ämnen vid Sveriges gräns ses över.

Tullverket och Strålsäkerhetsmyndigheten har fått uppdraget av regeringen. I det ingår att identifiera eventuella brister och lämna förslag till åtgärder för att hantera dessa.

– Detta är ett led i en process som pågått i flera år, men som aktualiserats åter i samband med katastrofen i Fukushima, Japan. Det ska finnas ett effektivt system för att kontrollera huruvida radioaktivt kontaminerat gods når Sverige på legal eller illegal väg. Uppdraget till myndigheterna ska klarlägga om det behövs förbättringar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Den sista februari 2012 ska uppdraget rapporteras till regeringen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.