Bättre bilar snabbare än man trott

Lagstiftning för att minska koldioxidutsläpp från bilar ger effekt. Europeiska bilfabrikanter kommer att uppnå EU:s krav på nya bilars koldioxidutsläpp flera år innan de blir obligatoriska. Det visar en rapport som publicerats av organisationen Transport & Environment, T&E.

En biltillverkare, Toyota, uppnådde sitt mål för 2015 nästan sex år i förväg. Resultaten i rapporten pekar mot att biltillverkare kraftigt överdrev den tid som de behövde för att uppfylla kraven, menar Svenska Naturskyddsföreningen som är en a medlemmarna i T&E

– För tre år sedan sa bilindustrin att den inte kunde leva upp till koldioxidkraven i tid, men nu håller de på att uppnå målen flera år i förväg. Idag påstår samma bilindustri att de inte kan klara kraven på begränsningar av koldioxidutsläppen från lätta lastbilar. Det är dags att ifrågasätta trovärdigheten i deras argumentation, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Krisen och olika stödåtgärder styrde visserligen trenden mot billigare och, framför allt, mindre och effektivare bilar, men den tekniska utvecklingen var ett ännu viktigare skäl till utsläppsminskningen.

Ny teknik viktig

Enligt de analyser som T& E gör av utvecklingen, har mer än hälften av bilarnas utsläppsminskning 2009 åstadkommits genom bättre teknologi. Det är, framför allt, Toyota, Suzuki, Daimler, Mazda och Ford som uppnådde koldioxidminskningar genom ny teknologi, medan företag som Hyundai, Suzuki och Fiat åstadkom minskningar genom att de sålde mindre fordonsmodeller, tack vare ekonomiska stödinsatser.

Rapporten visar att Toyota gjorde de största framstegen för att minska koldioxidutsläppen förra året, 10 procent, och är nu närmast att uppnå sitt mål för år 2015. BMW, det företag som gjorde störst framsteg 2007 och 2008, nådde bara 2 procent minskning 2009. Volkswagen-gruppen var inte lika framgångsrik.

I rapportens koldioxidranking för bilmärken ingår endast märken som sålde i mer än 200 000 exemplar i Europa 2009. Därför finns varken Saab eller Volvo med och trots att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige minskade med 5,4 procent mellan åren 2008 och 2009, så hamnar Sverige i denna kategori på en föga smickrande 23:e plats bland de totalt 27 EU-länderna.

– Det räcker inte att utbudet av smarta bilar ökar. Det gäller nu för Sverige och andra länder att rigga ett effektivt styrmedelspaket, som gör att många fler väljer det energieffektivaste alternativen, säger Svante Axelsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.