Dålig information om gifter i båtlacker

Tillsyn En stor del av de företag som säljer båtvårdsprodukter slarvar med att informera om produkternas miljö- och hälsoskador. Nu anmäler Kemikalieinspektionen fem företag om misstanke för miljöbrott.

Dålig information om gifter i båtlacker
Shutterstock

Under våren 2016 har Kemikalieinspektionen genomfört ett tillsynsprojekt  där de tittat på företag som importerar eller tillverkar båtvårdsprodukter och säljer dem i Sverige. Bland företagens produkter finns till exempel impregneringsmedel, rengöringsmedel och lacker.

Bristerna när det gäller produktinformation visade sig vara stora. Hos 23 av de 29 undersökta företagen brast det i information om produkternas hälso- och miljöfaror. I informationen från drygt hälften av företagen var bristerna omfattande.

– Det är viktigt att alla som använder båtvårdsprodukter har tillgång till rätt information om farorna med produkterna. Rätt märkning är en förutsättning för att användarna ska kunna skydda sig själva och miljön mot skadliga kemikalier, säger Conny Lerjevik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Nu har Kemikalieinspektionen krävt att bristerna åtgärdas. De har också anmält fem av företagen till åklagare för misstanke om miljöbrott. Två företag har anmälts för att tillhandahållit farliga kemiska produkter utan förpackningsmärkning, och tre företag har anmälts för att de inte har rapporterat till Kemikalieinspektionens produktregister.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.