Bär den gröna ledartröjan i Asien

Han blev Hong Kongs och MTR:s första miljöchef för 19 år sedan och har sedan dess burit ledartröjan för den gröna utvecklingen i Asien. Miljö & Utveckling ställde tre frågor till Glenn Frommer.

Bär den gröna ledartröjan i Asien

Vad fick du för reaktioner när du tillsattes som miljöchef för 19 år sedan?

– När jag började jobba med med miljö hade Kina lagar och regleringar för luft, vatten, buller och avfall, men ingen övergripande lag för hållbarhet. Det kom 1998 och jag var involverad i arbetet med att ta fram och implementera den. Men det har skett stora förändringar, frågan är mer omfattande idag. Runt år 2000 började jag arbeta mer med hållbarhetsperspektivet och blev bekant med begreppet ”triple bottom line”, som innebär fokus på människa, planet och tillväxt. Idag är jag övergripande hållbarhetschef på MTR.

Vad är den viktigaste miljöfrågan i Hong Kong?

– Luftkvalitet. Med stor befolkning och liten yta kan avgaser och föroreningar bidra till häsloproblem. Alla är inte medvetna om kopplingen och vi är en bit efter Europa när det handlar om sambandet mellan miljö och livskvalitet.

Hur är det att arbeta som miljöchef där?

– Det är en utmaning. Förväntningar och krav höjs efter varje avslutat projekt. Även om vi är en bit efter Europa händer saker här mycket snabbare än på er sida jordklotet och har dessutom stor effekt. Jag har möjlighet att bidra till förändring här, alltså har jag möjlighet att bidra till förändring globalt. Hållbarhet har blivit ett accepterat begrepp men fortfarande är finansiering och tillväxt högre prioriterat.

Läs mer!

Vill du läsa mer om Glenn Frommer och hans roll som hållbarhetschef på MTR i Hong Kong ska du hålla utkik efter nästa nummer av Miljö & Utveckling som kommer i brevlådan den 2 februari.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.