Bankernas etikarbete sågas

Bank- och fondbranschen tar för lite ansvar för etik- och hållbarhetsfrågor och deras etikarbete skiljer sig åt. Det framgår av en kartläggning av Sveriges 15 största banker och pensionsfonder som gjorts av Sveriges Konsumenter.

Bankernas etikarbete sågas

Svenska banker och fondbolag investerar i företag som är inblandade i grova kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, korruption och andra övergrepp.

– Det finns inga ursäkter för finansbranschens låga intresse för miljö och mänskliga rättigheter. Branschen har enorma möjligheter att påverka genom sina investeringar som de idag försummar. Här finns ett stort behov av ökad konsumentmakt eftersom det är svenska sparares pengar det handlar om, säger Jan Bertoft, Sveriges Konsumenters generalsekreterare i ett pressmeddelande.

I utvärderingen har Sveriges Konsumenter betygsatt fondbolagens etikpolicys samt hur ansvarsfullt de agerar som ägare till 50 av de mest kontroversiella och svartlistade företagen i världen. Bäst i utvärdering är pensionsbolagen Alecta, AMF och KPA. Sämst är bankerna Swedbank Robur, Länsförsäkringar och Handelsbanken.

Granskningen har gjorts inom projektet Fund Watch. Projektledare är Jakob König, projektledare på Sveriges Konsumenter:

– Fondförvaltning är fortfarande mycket lönsamt. Det finns utrymme för betydligt större ansvarstagande för etik- och hållbarhetsfrågor. Det skulle också höja förtroendet för branschen. Det räcker inte med att erbjuda så kallade etiska fonder, fondförvaltare måste agera ansvarsfullt i hela sin verksamhet, säger Jakob König.

Om undersökningen

Granskningsmetoden bygger på FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI), där öppenhet och aktivt ägande är vägledande principer. Sveriges Konsumenter samarbetar nu med ett antal svenska intresseorganisationer för att etablera Fund Watch som en interaktiv webbsida. Där ska sparare få oberoende enkel information och verktyg för att påverka sitt sparande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.