Bali-avtal utan siffror får ris och ros

Slutförhandlingarna på indonesiska Bali kring ramverket inför ett nytt klimatavtal blev hårda. Varken USA eller utvecklingsländerna ville först säga ja till ett kompromissförslag.
Men till slut kom alla överens om ett dokument utan preciserade siffror. Dokumentet får både positiv och negativ kritik.

USAs villkor för att godkänna slutdokumentet var att skrivningen om att industriländerna ska minska sina utsläpp med mellan 25 och 40 procent till 2020 togs bort. Istället blev det en mer allmän formulering med innebörden att det krävs stora utsläppsminskningar globalt.

Men USA är alltså med på avtalet. Och för första gången går också utvecklingsländerna med på att försöka hålla nere sina egna utsläpp – med hjälp av tekniköverföring och kunskapsuppbyggnad.

På Bali enades man också om åtgärder för att hejda skogsavverkningen, som ger stora koldioxidutsläpp.

”Kan inte lugna någon”

Men Carl B Hamilton, riksdagsledamot och folkpartiets klimatpolitiske talesman, är kritisk i sin kommentar:

– Koldioxidutsläppen skenar. Uppgörelsen på Bali kan inte lugna någon som är insatt i den vetenskapliga analysen av växthusgasutsläppen. Fruktan för ett sammanbrott visade sig större än fruktan för en uppgörelse. Mer än så bör inte uppgörelsen värderas. USA vågade inte ta ansvar för konsekvenserna av ett fiasko, men inte heller för tidsbestämda och bindande åtaganden.

Svenska Naturskyddsföreningen är ändå försiktigt positiv. Man anser att kompromissen från klimatförhandlingarna på Bali är acceptabel och ett steg i rätt riktning eftersom det relativt urvattnade slutdokumentet ändå ger förutsättningar att skapa ett tydligt och skarpt klimatavtal i Köpenhamn 2009.

”Alla är med på båten”

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson kommenterar:

– Men med tanke på att vi bara har 7 år på oss innan vi måste bryta utsläppskurvan är det ett alldeles för svagt dokument. Den allmänna insikten om klimatproblemets gigantiska utmaningar tycks inte ha sipprat ner till tillräckligt många förhandlare på Bali, säger Svante Axelsson och fortsätter:

– Det viktiga med denna uppgörelse är att alla är med på båten även om det är olika processer som går parallellt i syfte att knytas ihop i slutet av 2008. Det är ett bakslag att det inte gick att redan från Bali sy ihop dem till en enda tydlig ”roadmap”, fortsätter Svante Axelsson.

”USA lyckades”

Greenpace konstaterar att USA lyckades med sin strategi att få bort de konkreta mål för de nödvändiga minskningarna av utsläppen i ett av huvuddokumenten. Greenpeace anser också att ett enande om gemensamma åtgärder är möjligt inom två år eftersom trycket från opinionen världen över kommer att vara starkt.

Greenpeace välkomnar samtidigt de första stegen mot att minska utsläppen från avverkning av regnskog, som blir en vinst för både skogen och klimatet. Men samtidigt är skogsavverkningen allvarlig, och regeringarna kunde ha åstadkommit mer på det området, anser Greenpeace.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.