Både framgångar och utmaningar i skogsbruket

Arbetet för att bevara den biologiska mångfalden i det svenska skogsbruket går åt rätt håll. Men det finns mycket kvar att göra för att nå de uppställda målen, visar en ny rapport.

Både framgångar och utmaningar i skogsbruket

Mångfaldsrapporten 2010 är framtagen av Skogsindustrierna tillsammans med de svenska skogsföretagen. Och resultatet är positivt. Enligt Mårten Larsson, skogsdirektören på Skogsindustrierna, visar åtta av femton indikatorer på framgång.

– Vårt mål är tydligt; vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. Genom att fortsätta utveckla den svenska modellen och skapa en nödvändig dialog om kvalitet i naturhänsyn vill vi ytterligare öka måluppfyllnaden, säger han och tillägger att de områden där man inte är i mål kräver hårdare arbete.

Rapporten är en del i branschens satsning på biologisk mångfald och det första steget i en satsning med återkommande rapporter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.