Avfallsmängderna ökar

Trots krav på minskad miljöpåverkan fortsätter mängderna avfall att öka i Sverige. Värst är gruvindustrin, men även avfall från hushållen ökar och återvinningen är för liten, visar en färsk rapport från Naturvårdsverket.

Avfallsmängderna ökar

Mängden avfall ökar i Europa och en betydande del står Sverige för. Ingenting tyder på att utvecklingen stannar av. Hur mycket avfall som uppstår är starkt kopplat till mängden varor som produceras. Det visar rapporten Avfall i Sverige 2010 som innehåller de till EU senast rapporterade uppgifterna om avfallssituationen i Sverige. Den beskriver de stora avfallsflödena i samhället och vad som händer med avfallet. Den tar också upp möjligheterna att uppnå de miljö- och etappmål som finns för avfall, bland annat målen i den nya nationella avfallsplanen.

Den största avfallsboven är gruvindustrin med 89 miljoner ton producerat under 2010. Totalt producerades 117,6 miljoner ton avfall i Sverige under samma år. Av resterande 28,6 ton återvinns bara 43 procent.

Hushållens totala mängd avfall under 2010, borträknat det så kallade farliga avfallet, var 3,7 miljoner ton. Av det går endast 24 procent till materialåtervinning. Det mesta, 60 procent, förbränns.

För att bryta trenden behöver vi gå mot en mer hållbar konsumtion och produktion som gör att den totala miljöpåverkan minskar.

– Om inga åtgärder sätts in för att vända den här trenden så kan avfallsmängderna vara fördubblade till år 2030, säger Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistiken på Naturvårdsverket.

Fakta

Härifrån kom avfallet 2010

Gruvindustrin: 89 miljoner ton.

Industrisektorn (exklusive gruvsektorn): 7,8 miljoner ton.

Byggsektorn: 9,4 miljoner ton.

Tjänstesektorn: 1,8 miljoner ton.

Hushållen: drygt 4 miljoner ton.

Infrastruktur (energi- och vattenförsörjning, samt avloppsrening och sanering):1,7 miljoner ton.

Areella näringar (skogs-, jordbruks- och fiskenäringarna): cirka 310 000 ton avfall

Avfallsbehandling: 3,5 miljoner ton.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.