Avfall över EU-gränsen ökar

Det blir allt vanligare att EU-länderna skickar ut sitt farliga avfall till länder utanför den europeiska gemenskapen för återvinning. Strängare avfallsregler inom unionen är en av orsakerna enligt Europeiska miljöbyrån, EEA.

Avfall över EU-gränsen ökar

EEA:s rapport Movements of waste across the EU’s internal and external borders slår fast att allt mer avfall rör sig över EU-gränsen till länder som antingen är bättre på att återvinna avfallet eller som inte har lika stränga regelverk kring hur återvinningen får gå till.

Den internationella handeln med återvinningsbart material förväntas att fortsätta öka över tid. Mellan åren 1999 och 2011 fördubblades exempelvis exporten av järn, aluminium, koppar och nickel. Handeln med ädelmetaller tredubblades. Den globala konkurrensen om materialen gör att medvetenheten om värdet av avfall ökar globalt sett. Även handeln med farligt avfall förväntas öka, men det kräver att det utvecklas fler anläggningar som kan ta emot det farliga avfallet.

EEA menar att EU bör lägga mer kraft på att minska avfallet och bli mer resurseffektiva som en strategi för tillväxt enligt EU:s 2020 strategi för tillväxt. Rapporten rekommenderar mer stöd till ny teknik och affärsmodeller som genererar mindre avfall eller avfall som är mindre farliga.

– Europeiska länder exporterar mer avfall än någonsin. Handeln med icke-farligt avfall kan ses som övervägande positiv, eftersom materialet ofta transporteras till platser där det kan utnyttjas bättre. Men vi bör inte glömma helheten – i en allt mer resurskrävande begränsad värld, måste Europa dramatiskt minska mängden avfall som genereras i första hand, kommenterar EES verkställande direktör Jacqueline McGlade till EEA.

Illegal dumpning

Men även den illegala handeln ökar. EEA bedömer att mellan 250 000 och 1 300 000 ton använda elektroniska produkter från EU skickas till Västafrika och Asien varje år. En stor del klassificeras som begagnade varor, när de i själva verket inte längre går att använda. Avfallet kan sedan bearbetas i farliga och ineffektiva förhållande som skadar hälsan hos lokalbefolkningen och har en negativ inverkan på miljön.

Rapporten konstaterar att EU måste intensifiera och harmonisera tillsynen i EU för att bekämpa illegala avfallstransporter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.