nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Kerstin Lundell

Kerstin Lundell

E-post: kerstin.l@miljo-utveckling.se

*Stefan Wirsenius
"Vi måste veta att alternativen vi satsar på är bättre för klimatet än det vi har nu" säger Stefan Wirsenius, forskare på Chalmers. FOTO: JohanBodel/Chalmers

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

*Greta Thunberg med sin skylt "skolstrejk för klimatet".
Det har gått drygt ett år sedan Greta Thunberg började skolstrejka för klimatet. Men vilken betydelse har strejken för det minskade flygandet och ökade intresset för biobränsle som vi ser idag? FOTO: Reuters/Denis Balibouse

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.

*
Mer kunskap är nummer ett bland OECD:s rekommendationer för minskade utsläpp från läkemedelsindustrin. FOTO: Pixabay

OECD vill se åtgärder för minskade läkemedelsutsläpp

OECD har utarbetat rekommendationer för hur medlemsländerna ska arbeta med läkemedelsutsläpp. Obligatoriska miljökriterier för tillverkare finns med på listan. Om inget görs, kan en av konsekvenserna bli 700 000 dödsfall på grund av antibiotikaresistens fram till år 2050, enligt organisationen.

*Skolklass
Som en del i arbetet med social hållbarhet har Skanska Nya Hem adopterat skolklasser. FOTO: Skanska Nya Hem

Skanska adopterade skolklasser

Som en del i arbetet med social hållbarhet har Skanska Nya Hem i Göteborg satsat på fadderskap. Företaget fungerar som fadder inte för enskilda individer, utan för två hela skolklasser i ett utanförskapsområde.

*Deltagare i samtal Almedalen 4 juli 19
Christopher Riddselius, Eva Karlsson och Ellen Nygren. FOTO: Rebecca Larsson

Ekonomin som hindrar hållbarhet

De ekonomiska systemen är gjorda så att både rika och fattiga gör fel vad gäller hållbarhet. Det sa Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear, under ett samtal om socialt ansvar arrangerat av Miljö&Utveckling i Almedalen.

*
Ingar Lindholm, chefredaktör, samtalar med Annie Stålberg, Upphandlingsmyndlingsmyndigheten, Henrik Långmark, Polismyndigheten och Bodil Nordin, Canon. FOTO: Rebecca Larsson

Man ska inte kunna ljuga sig igenom en upphandling

När offentlig sektor ställer krav på hållbarhet, saknas ofta uppföljning. Det leder till att oseriösa företag kan ljuga om att de levererar hållbart och skaffa sig konkurrensfördelar mot dem som arbetar seriöst. Det framgick när Miljö & Utveckling ordnade debatt om hållbar upphandling i Almedalen onsdagen tredje juli.

*
Kanske redo för nästa klimatkliv – lantbruket hör till dem som kan få stöd från staten för att ställa om. FOTO: Brigitte Werner

Klimatkliv två börjar med fördubbling

I augusti är det dags att söka inför nästa klimatkliv. Anslaget inför nästa budgetår blir dubbelt så stort som i den senaste budgeten.

*Visselblåsare ska få en egen standard.
Visselblåsare – personer som larmar om oegentligheter – ska få en egen standard. FOTO: Adobe Stock

Standard för visselblåsare förbereds

Snart kan visselblåsare få sin egen standard, så att fler ska våga avslöja missförhållanden inom företag och organisationer. Iso 37 002 ska vara färdig år 2021 om allt går enligt planerna.

*
Plast utanpå och i.

Flaskvattnet ger mest plast

Flaskvatten innehåller mer plastpartiklar än kranvatten. Det berättar Kala Senathirajah, som gjort Världsnaturfondens rapport om den mikroplast vi människor får i oss.

*
Kaffearbetare FOTO: Noor Islam Kazi

Det blir värre för arbetarna

Situationen för arbetstagare försämras världen runt. Klassiska rättigheter, som strejkrätten, försämras snabbt i Europa. Bland företag som kränkt rättigheter finns bland andra Ryanair och Amazon, enligt 2019 ITUC Global Rights Index.

*Samråd i Haninge enligt Södertörnsmodellen.
Samråd i Haninge, söder om Stockholm, enligt Södertörnsmodellen.

Samtalen som ger hållbarhet på Södertörn

Att få kommuner att planera hållbart handlar till stor del om samtal, berättar Lise-Lott Larsson Kolessar. Hon är projektledare för Södertörnsmodellen, ett kommunsamarbete söder om Stockholm som vill öka tempot med hjälp av forskare, näringsliv och medborgare.

*
Solcellsanläggningen utanför Sjöbo ska ge mer watt än andra solanläggningar i Sverige.

Mer solkraft till Skåne

En solanläggning på tolv hektar har invigts i Skåne. Den ska ge 5,8 megawatt el till ett pris som bara ligger något ovanför spotpriset, enligt vd:n för Svea Solar, Erik Martinson.