nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Arkiv för Catrin Offerman

E-post: catrin.o@miljo-utveckling.se

*
Rökare är mer benägna att fimpa i askkopparna när dessa syns ordentligt, enligt en nudgingstudie från Göteborg. FOTO: John Areblad, Kanvassfilm

Synliga askkoppar får fler att fimpa rätt

Askoppar som smälter in i omgivningen är fel strategi om man ska få människor att fimpa i askkopparna istället för på gatan, enligt en nudgingstudie från Göteborg.

*
Bakom rapporten står it-företaget Atea som i samarbete med stora företag som Ikea, H&M, Alfa Laval, LKAB samt Malmö Stad pekat ut vilka områden den globala it-industrin behöver prioritera för en mer hållbar it-bransch. FOTO: Adobe Stock

Transparens stor utmaning för it-branschen

Det behövs en ökad transparens i leverantörsleden om it-branschen ska bli hållbar. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av flera stora svenska företag.

*
Under onsdagen presenterades utredningen om gröna obligationer, som har haft i uppgift att ta reda på vad det finns för hinder för att marknaden ska växa.

Stor potential i marknaden för gröna obligationer

Staten måste ta ett större ansvar om marknaden för gröna obligationer ska växa. Det menar Mats Andersson, som har utrett marknaden för gröna obligationer.

*
–Nu är det upp till alla arbetsgivare att ta sitt ansvar och leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. FOTO: Tomas Gunnarsson

Arbetsgivare okunniga om diskrimineringslag

För ett år sedan infördes nya krav på arbetsgivares förebyggande arbete för att motverka diskriminering. Tyvärr har lagändringarna inte lett till några större förbättringar.

*
FOTO: Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag.

De nya miljölagarna 2018

En ny klimatlag, hållbara fonder och mer biogas i naturgasnätet. Det är några av de lagar och förordningar inom hållbarhetsområdet som trädde i kraft vid årsskiftet.

*
Rättegången pågick under senhösten. I början av januari lämnade tingsrätten sin dom till favör för den norska staten. FOTO: Edward Beskow, Greenpeace

Miljöorganisationer förlorar mot norska staten i oljemål

Att tillåta oljeborrning i Barents hav bryter inte mot grundlagen. Det menar den norska tingsrätten som nu har lämnat sitt svar i ett uppmärksammat fall där miljöorganisationer stämt staten för brott mot klimatet och framtida generationers rättigheter till ett gott liv.

*
Just nu pågår ett flertal viktiga processer världen över. Den norska domstolens beslut om oljeborrning i Barents hav väntas i januari 2018 och kan få stor effekt på den fortsatta utvecklingen. FOTO: Greenpeace

Civilsamhället tar klimatfrågan till domstol

Just nu pågår en rad processer där stater och företag ställs till svars för brott mot klimatet och framtida generationers rättigheter till ett gott liv.
Rättegångarna har olika karaktär, men i slutändan handlar det om folket mot stora energibolag och staten.

*
Cityodling är en av många sätt att få in grönska i städerna. Här i centrala Göteborg. FOTO: Adobe Stock

Regeringen vill ha in mer grönska i städerna

Via plattformen Rådet för hållbara städer ska 10 myndigheter tillsammans driva på för en hållbar stadsutveckling i Sverige. Uppdraget pågår fram till 2022.

*
Användningen av fossil plast i kommunal verksamhet orsakar stora mängder koldioxidutsläpp. Men det går att göra något åt saken, menar de fyra kommunerna. FOTO: Adobe Stock

Kommuner ska få bukt på plastanvändningen

Kommunerna i Eskilstuna, Uppsala, Linköping och Norrköping har bestämt sig för att minska användningen av plast i sina verksamheter.
I ett gemensamt projekt, som sträcker sig till 2020, ska de nu ta tag i verksamheternas plastkonsumtion.