Åtta av tio följer svavelreglerna

Vatten Utsläppen av svavel från fartyg har sjunkit kraftigt sedan skärpta regler trädde i kraft vid årsskiftet.

Åtta av tio följer svavelreglerna
Johan Mellqvist

För fartyg som trafikerar nordeuropeiska farvatten sänktes den högsta tillåtna svavelhalten radikalt vid årsskiftet – från 1 procent till 0,1 procent.

Färska mätningar som forskare vid Chalmers genomfört visar nu att svavelutsläppen minskat med cirka 80 procent sedan de nya reglerna börjat gälla. Under årets två första veckor analyserades närmare 200 fartygspassager, av dessa klarade nästan hälften det nya gränsvärdet på 0,1 procent.

Detta kan jämföras med de föregående fyra åren, då utsläppen i genomsnitt legat på en nivå som motsvarar ett svavelinnehåll i bränslet på 0,6 – 0,7 procent.

– För många fartyg noterades utsläpp strax över gränsen, så med tanke på en viss osäkerhet i mätmetoden får man anse åtminstone 80 procent av fartygen som godkända, förklarar Johan Mellqvist, professor i optisk fjärranalys.

Mätningarna har genomförts med hjälp av en helt ny teknik, en så kallad ”sniffer” som utvecklats av Chalmers. Mätstationen är placerad vid Nya Älvsborgs fästning intill inseglingsrännan till Göteborg. Där registreras och analyseras utsläppen från passerande fartyg kontinuerligt utan tidsödande inspektioner ombord på fartygen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.