Att kombinera det goda livet med hållbar utveckling

Miljöarbete Regeringen har presenterat en strategi för hållbar konsumtion. Jag tycker det är bra att regeringen lyfter denna viktiga fråga. Sverige hamnar visserligen högt i rankingar över hållbarhet, men lågt när det gäller resursanvändning per person, skriver Johan Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment Institute.

Att kombinera det goda livet med hållbar utveckling
Ylva Rylander/Stockholm Environment Institute

I regeringens strategi för hållbar konsumtion finns förslag som ska underlätta för konsumenter att göra miljö- och klimatsmarta val. Här finns insatser för ökad kunskap, förbättrad information om företagens hållbarhetsarbete, samt konkreta styrmedel för att göra det billigare att reparera våra prylar.

Behövs kunskap

För att utveckla rätt åtgärder behövs kunskap om hur konsumtionsmönster påverkar resursanvändning och resursflöden. På Stockholm Environment Institute, SEI utvecklas spetskompetens genom projektet Prince som länkar miljöpåverkan från svensk konsumtion till länder runt om i världen. Att öka transparensen inom det globala handelssystemet är också viktigt för att kunna koppla effekter av vår konsumtion till produktion i andra länder. I projektet Transformative Transparency utvecklar vi ett verktyg som visualiserar resursflöden och dess påverkan för; sojabönor från Brasilien, palmolja från Indonesien och kaffe från Colombia. Ett annat projekt fokuserar på drivkrafter för hållbar konsumtion, där möjligheter och hinder för att uppnå hållbar konsumtion på lokal nivå analyseras. Vi måste med forskningen komma nära människors verklighet för att bli relevanta.

Del av livsstil

Vår konsumtion är dock bara en del av vår livsstil – ett bredare begrepp som jag menar lättare kan kopplas till välfärdsbegreppet. Livsstilsfrågor öppnar dörren för att föra in andra dimensioner i diskussionen om hållbar utveckling såsom värderingar och beteenden, hur en mer serviceinriktad och mindre prylorienterad konsumtion kan gynnas, samt hur innovation och nya affärsmodeller kan främjas och skapa fler jobb. Utbildning är en nyckelfråga – våra konsumtionsmönster och värderingar grundläggs tidigt i våra liv och genom utbildning kan vi förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som påverkar våra livsstilsval.

Sverige har unika förutsättningar att utveckla och exportera goda exempel. Med en välutbildad befolkning, väl fungerande förvaltning och hög innovationskraft kan vi bli ett föredöme även när det gäller att uppnå mål 12 inom Agenda 2030. Det är viktigt eftersom det ligger till grund för om vi ska lyckas med de övriga 16 målen. Konsumtionen hos sju miljarder människor utgör en enorm kraft som, rätt använd, kan leda till både välfärd och hållbarhet.

Att identifiera möjligheter och stimulera till en hållbar livsstil är något av det mest spännande arbete som SEI utför. Jag ser vår uppgift vara att visa hur detta gagnar utveckling och tillväxt, och samtidigt ökar möjligheten att uppnå de höga miljö- och klimatmålsättningar som världen ledare kommit överens om.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.