”Att byta ut köttet kan inte fixa ett trasigt matsystem” 

Livsmedel Dagens ohållbara livsmedelsindustri står inför ett stålbad. Köttkonsumtionen har blivit en skampelare i vår del av världen, men ditt boende din bil och dina flygresor är en mångfalt tyngre belastning för planeten, skriver Mårten Thorslund, grundare av Matsvinnet.se

”Att byta ut köttet kan inte fixa ett trasigt matsystem” 
Alexander Baginski Ekroth

Vi har bara ett jordklot men i Sverige lever vi som om det fanns fyra. Vi ser idag effekten av en industriell kapprustning inom livsmedelsindustrin som nästa generationer kommer att få bära det tyngsta bördan av. Det matsystem som fött oss hotar nu vår hälsa, klimat, jord och våra samhällen. Vi måste kraftigt minska matsvinnet och hushålla med sinande resurser.

Klimatet skenar, klockan tickar. Köttet har tillsammans med Thailandsflyget på sistone blivit en skampelare i vår del av världen. Den senare är enligt mig mer välförtjänt än det förra.

Skillnad mellan kött och kött

Men ingenting är enkelt med dagens matsystem och häri ligger enligt mig orsaken till problemen. Vår osäkerhet utnyttjas av de som vinner på den. Hur maten produceras är liksom alla förädlingssteg och transporter omöjligt för en privatperson att se och förstå. Alltså vet vi inte heller vad maten gör med klimatet eller hälsan. Därför blandar vi ihop svenskt ekologiskt nötkött med en antibiotikabehandlad ko i USA:s köttfabrik eller en sydamerikansk dito uppfödda på GMO-soja från nedbränd regnskogsmark. Köttbonden är inte din fiende och inte en klimatbov. Ditt boende, eventuella pensionssparande, din konsumtion, bil och dina flygresor är mångfalt tyngre belastningar för planeten. Här bör du sätta in dina förbättringsinsatser. 

Ett trasigt matsystem

 Visst innebär dagens globala köttproduktion problem. Men tvärtemot vad som påstås så har vår köttkonsumtion börjat minska och kommer fortsätta så av hälsoskäl och resursbrist. Vi bör se oss i spegeln innan vi kastar moralkakor och stenar på varandra om köttätandet. Vi lever i samma glashus och om vi krossar det kommer splittret på jorden leda till osämja, sår, infektioner och sjukdomar. Varken köttdjur eller grödor växer bra i glassplitter. Att byta ut köttet kan inte fixa ett trasigt matsystem.

Att hålla oss inom de planetära gränserna och nå 2-gradersmålet är mänsklighetens största utmaning. Om vi lyckas ändra dagens ohållbara matsystem är vi en bra bit på vägen. Så minska gärna köttkonsumtionen, välj svenskt och med omsorg och ät upp maten.

Det ger bäst effekt på livet i Sverige och globalt framöver. Smaklig måltid!

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.