Att återvinna är bättre än att rösta

En person som återvinner regelbundet men aldrig röstar är en bättre medborgare än en person som röstar i varje val men aldrig anstränger sig för att minska sitt avfall Det anser dagens och morgondagens medborgare enligt en ny studie.

Rapporten Communities and Citizenship: Redesigned for a New World från kommunikationsbyrån Havas Worldwide bygger på en webbenkät bland 10 219 män och kvinnor i 31 länder. Respondenterna är uppdelade i två grupper. 79 procent anses vara vanliga konsumenter och övriga 21 procent anses vara så kallade prosumers, mer medvetna konsumenter. Och stor vikt har lagts på svaren från de mer medvetna konsumenterna då man tror att deras tankar och åsikter ger en god indikation på vad som kommer att vara mainstream inom en snar framtid.

När respondenterna får ange vad de har gjort de senaste tolv månaderna, utifrån ett antal alternativ, anger 65 procent av de mer medvetna konsumenterna och 52 procent av de traditionella konsumenterna återvunnit regelbundet. Och 41 respektive 27 procent har agerat för att minska sitt koldioxidfotavtryck. Största tilltro har de båda grupperna till ideella organisationer/NGO:s samt till media. Lägst tilltro har de till den nationella regeringen.

83 procent respektive 67 procent anser sig också ha ansvar för att göra världen till ett bättre ställe. Och 64 respektive 54 procent anser att en person som återvinner regelbundet men aldrig röstar är en bättre medborgare än en person som röstar i varje val men aldrig anstränger sig för att minska sitt avfall. Anledningen är att man anser att man kan påverka samhället i större utsträckning genom medvetna konsumentval än genom politiska val.

En majoritet av de svarande anser också att de tar större hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter när de köper saker och en majoritet är intresserade av hur och var produkterna är tillverkade. 80 procent av de mer engagerade konsumenterna anser också att näringslivet bär lika stort ansvar som regeringen för att driva en positiv utveckling. Lika många anger också att näringslivet har ett ansvar att medverka till en bättre värld. Även en stor andel av de traditionella konsumenterna håller med i dessa påståenden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.