Åtgärderna som Boverket missat

Sveriges centrum för nollenergihus, SCN, kritiserar Boverkets slutsatser om energikrav i svenska byggregler. Boverket menar att de ligger på en kostnadseffektiv nivå och att de flesta åtgärder är olönsamma. Men SCN visar att det finns åtgärder som Boverket missat.

SCN visar i sin utredning att det går att halvera värmebehovet jämfört med energikraven i svenska byggregler för ett flerbostadshus med åtgärder som saknas i Boverkets rapport. Exempel på sådana är bättre täthet, bättre värmeåtervinning och mer kostnadseffektiva lågenergifönster.

Enligt SCN kan dessa åtgärder tillsammans ge så stora värmebesparingar att byggkostnaderna för värmeradiatorer kan sänkas rejält. Merkostnaden för hela åtgärdspaketet kan i vissa fall hamna på noll.

SCN menar vidare att en känslighetsanalys som speglar de energipriser som leder till uppställda miljömål sannolikt skulle ha gett andra resultat än de Boverket kommer fram till.Enligt SCN har inte Boverkets utredning följt EU-direktivets anvisningar vad gäller konsekvenser för primärenergianvändning, koldioxidutsläpp och alternativa prisprognoser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.